Thông tin chi tiết

QUÁN KEM LITTLE PARIS 57D3,F25,QBT

QUÁN LITLE PARIS LÀ QUÁN COFFEE AND ICE CREAM VÀ MỘT SỐ LOẠI NƯỚC UỐNG ÂU Á - KDP ĐÃ TỰ HÀO THI CÔNG CHO QUÁN: QUÁN BẮT ĐẦU TỪ 24D2, F25 QBT NAY CHUYỂN VỀ 57 D3, F25, QBT, TPHCM, ĐÂY CŨNG LÀ QUÁN THỨ 2 CỦA EM NGỌC KINH DOANH THEO MÔ HÌNH CHUỔI CAFE .

- QUÁN CÓ THỨC ĂN NHẸ VÀ ĐỒ UỐNG ÂU Á

- COFFEE AND ICE CREAM

- KHÔNG GIAN THOÁNG MÁT BÊN NGOÀI, RẤT THÍCH HỢP CHO HỘI NHÓM VV...ĐẶT TIỆT SINH NHẬT VV...

- QUÁN CÒN BUÔN BÁN CÁC PHỤ KIỆN TRỜI TRANG HÀN QUỐC XINH SẮN